Validace zákazníka a účtu – ověření věku | Medite Tobacco

Validace zákazníka a účtu – ověření věku

Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Vysvětlení pojmů

 • Cílová skupina
  skupina zákazníků, na které se vztahuje zákon č. 65/2017 Sb. Je to koncový zákazník (B2C), který si provedl objednávku v shopu, s fakturační a dodací adresou v rámci ČR.
   
 • Zboží nad 18 let
  piktogram nebo identifikátor zboží, na které se vztahuje zákon č. 65/2017 Sb. (skupina tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety).
   
 • Registrovaný zákazník
  zákazník, který má v našich shopech registraci.
   
 • Validovaný zákazník
  registrovaný zákazník, jenž prokázal způsobem, který vyhovuje platnému zákonu, že má více jak 18 let.
   
 • Validovaný účet
  ověřený účet validovaného zákazníka z cílové skupiny, který je opravněný nakupovat zboží nad 18 let.
   

Validace

Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost koncového zákazníka způsobem, který vyhovuje platnému zákonu. Validovaný účet je nezbytný výhradně k nákupu zboží označeného piktogramem zboží nad 18 let. Validace se skládá z těchto kroků:

 1. Registrace
  Nechat si validovat účet může jen registrovaný zákazník. V případě, že jste nový zákazník, můžete se registrovat na této adrese: 
  https://shop.medite-tobacco.com/user/register

 2. Kopie dokladu
  K úspěšné validaci vašeho účtu je potřeba doložit kopii dokladu totožnosti. Dokladem totožnosti pro občany ČR je občanský průkaz, pro zahraniční občany žijící v ČR je to cestovní doklad (pas). Na dokladu totožnosti stačí ponechat viditelné vaše jméno, příjmení, datum narození a název dokladu. V počítači i v mobilu lze obrázek snadno upravit zaslepením či rozmazáním daných oblastí s citlivými údaji.

 3. Předání dokumentu
  Kopii dokladu totožnosti nahrajte na registrační stránce, případně zašlete emailem na adresu validace@medite-tobacco.com.

 4. Potvrzení
  Žádost o validaci budou zpracovávány společně a postupně v pořadí, jakém přišly. O výsledku validace vašeho účtu vás budeme informovat emailem.